Hjælp til flytteomkostninger

Der kan søges om støtte til flytning, og der er også støtte til medfølgende familie-medlemmer.

Gennem Reactivate kan der søges om økonomisk støtte, hvis der flyttes til et andet EU-land at begynde på et nyt job. Der kan ansøges om økonomisk støtte til at dække dele af jobsøgerens rejseudgifter og midlertidig indkvartering under første del af opholdet i landet. Hvis familien rejser med, kan der opnås støtte på €350 pr. ægtefælle/barn, dog maks. €1.000 pr. familie.

Det er en forudsætning at:

  • Arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge, og løn og andre vilkår skal svare til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
  • Der ikke modtages støtte fra arbejdsgiver eller andre projektmidler
  • Jobbet indebærer, at arbejdstageren kun kan kun være ansat i et land og ikke udstationeres i et andet land.

Den økonomiske støtte kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft, der skal ansøges før der flyttes til det nye land for at arbejde.

Bemærk, at arbejdstageren er forpligtet til at tilbagebetale hele beløbet, hvis der ikke begyndes i det nye job, eller hvis det  forlades indenfor 6 måneder, uden at der er rimelige eller lovlige grunde til at gøre det. 

Sådan ansøger man før flytningen:

Ansøgningen skal indsendes før afrejse fra bopælsland og senest dagen før den første arbejdsdag. Der kan ansøges om flyttegodtgørelse, selvom arbejdstageren endnu ikke har modtaget ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt at Blanketten"Confirmation of employment"  bliver sendt til projektet senest 4 uger efter din første arbejdsdag. Ansøgeren vil først modtage den økonomisk støtte, når projektet har modtaget blanketten. 

  • Send ansøgningsskemaet til jobsøgeren og bed ham sende det tilbage i udfyldt stand, vedlagt kopi af : pas, rejsedokumenter eller bookingbekræftelse, eksamensbevis eller CV, stillingsopslaget samt udskrift fra ansøgerens bankkonto, der viser, at ansøgeren er indehaver af bankkontoen. 
  • Indhent dokumentation fra arbejdsgiveren
  • Send ansøgning, checkliste, dokumentation samt information fra arbejdsgiveren via e-mail til: reactivate@workindenmark.dk 
  • Herefter sender Workindenmark ansøgningen videre til projektlederen i Sverige og sørger efterfølgende for at indhente confirmation of employment fra virksomheden.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte os via e-mail: reactivate@workindenmark.dk eller på telefon 7220 3360

Standardmails

Her finder du standardsvar på henholdsvis dansk og engelsk som kan bruges i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger til Reactivate. De er tænkt som en hjælp til kommunikationen med kandidater og arbejdsgivere og tilrettes efter behov.

Standardmails på engelsk (nyt vindue, word)

Standardmails på dansk (nyt vindue, word)

Checklister

Til hver enkelt støtteordning under Reactivate er der lavet en checkliste, som kan bruges for at sikre at al nødvendig dokumentation er indhentet inden ansøgninger sendes ind.

32 - Checklist Reactivate Relocation (nyt vindue, pdf)

36 - Checklist Reactivate Family support (nyt vindue, pdf)

Ansøgningsskemaer og formularer

Her findes ansøgningsskemaer til de enkelte støtteordninger under Reactivate samt formularer til at indhente information fra arbejdsgivere.

2A-reactivate-relocation-expenses (nyt vindue, pdf)

2B-reactivate-confirm-employment (nyt vindue, pdf)

6-reactivate-application-family-allowance