Hjælp til flytteomkostninger

Der kan søges om støtte til flytning, og der er også støtte til medfølgende familie-medlemmer.

Gennem Reactivate kan der søges om økonomisk støtte, hvis der flyttes til et andet EU-land at begynde på et nyt job. Der kan ansøges om økonomisk støtte til at dække dele af jobsøgerens rejseudgifter og midlertidig indkvartering under første del af opholdet i landet. Hvis familien rejser med, kan der opnås støtte på €350 pr. ægtefælle/barn, dog maks. €1.000 pr. familie.

Det er en forudsætning at:

  • Arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge, og løn og andre vilkår skal svare til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
  • Der ikke modtages støtte fra arbejdsgiver eller andre projektmidler
  • Jobbet indebærer, at arbejdstageren kun kan kun være ansat i et land og ikke udstationeres i et andet land.

Den økonomiske støtte kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft, der skal ansøges før der flyttes til det nye land for at arbejde.

Bemærk, at arbejdstageren er forpligtet til at tilbagebetale hele beløbet, hvis der ikke begyndes i det nye job, eller hvis det  forlades indenfor 6 måneder, uden at der er rimelige eller lovlige grunde til at gøre det. 

Sådan ansøger man før flytningen:

Ansøger og arbejdsgiver skal  begge  oprette en  profil på følgende Reactivate portal.

www.reactivatejob.eu/login

For yderligere information:

www.reactivatejob.eu/en/home