Hjælp til godkendelse af eksamensbeviser

Der kan søges om støtte til godkendelse af eksamensbeviser.

Der kan også ansøges om at modtage økonomisk støtte til at dække nogle af jobsøgerens udgifter, ved at flytte og arbejde i et andet EU-land. Reactivate vurderer dette individuelt på baggrund af en ansøgning fra den enkelte. 

Godkendelse af dine eksamensbeviser

Hvis jobsøgeren har fået, eller har gode muligheder for at finde et job i et andet EU-land, og har brug for at få sin(e) faglige uddannelse / eksamener anerkendt i det land hvor der søges arbejde, kan der søges om økonomisk støtte til at dække nogle af disse udgifter. Dette kan f.eks være udgifter i forbindelse med vurdering, oversættelse og anerkendelse af uddannelse / eksamener samt administrative omkostninger / procedurer i det pågældende land, for at kunne påbegynde at søge job med den pågældende faglige uddannelse. Der kan ansøges om at få økonomisk støtte til dækning af udgifter efter der er sendt ansøgning til den ansvarlig myndighed på området. 

Sådan søger man:

Ansøger og arbejdsgiver skal  begge  oprette en  profil på følgende Reactivate portal.

www.reactivatejob.eu/login

For yderligere information:

www.reactivatejob.eu/en/home