Reactivate and relocate

"Reactivate and relocate" er en EU-jobmobilitets-ordning.

"Reactivate and relocate" giver mulighed for, at jobsøgere kan få økonomisk støtte til at rejse til jobsamtaler i udlandet, til at deltage i korte sprogkurser, til at få godkendelse af eksamensbeviser og til flytteomkostninger. Det er også muligt små og mellemstore virksomheder fra et EU-land at ansøge om økonomisk støtte til at hjælpe den nyansatte til at falde til.

Virksomheden kan søge om økonomisk støtte når der ansættes en ledig medarbejder på 35+ fra et EU-land.

Sådan gør du som arbejdsgiver

Gennem Reactivate kan virksomheden søge om økonomisk støtte til et introduktionsprogram, der f.eks kan være sprog- eller fagrelateret, og som henvender sig til en eller flere nyansatte i virksomheden. Introduktionsprogrammet kan udbydes af virksomheden både internt eller eksternt.Formålet med introduktionsprogrammet er at sikre, at den nyansatte falder til. Ansøgningen skal sendes til projektet Reactivate senest dagen før den nyansattes første arbejdsdag. Den økonomiske støtte gives på baggrund af hvilket land der ansøger.Projektet støtter mobilitet i Europa, forsvarlige rekrutteringer og ansættelser med fair arbejdsforhold. Projektet støtter ikke ansættelser i brancher med høj personaleomsætning eller som har en eller flere dage ulønnet prøvetid/træningsperiode før ansættelsen eller som kun har provisionsbaseret løn uden fast grundløn.

Krav til virksomheder som søger:

  • Små og mellemstore virksomheder (SMV´er) med max 250 ansatte.
  • Den nyansatte skal tilbydes en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge, samt løn og andre vilkår, der svarer til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
  • Virksomheden er registreret og har sæde i et EU-land.
  • Den nyansatte kan kun være ansat i et land og må ikke udstationeres i et andet land.
  • Det er vigtigt, at introduktionsprogrammet påbegyndes i selve virksomheden indenfor de første 3 uger, gældende fra den nyansattes første arbejdsdag i jobbet.

Sådan søger man:

Virksomheder der ønsker at søge støtte til introduktionsprogrammer henvises til at kontakte os via e-mail på reactivate@workindenmark.dk eller på telefon 7222 3360.

Checklister

Til hver enkelt støtteordning under Reactivate er der lavet en checkliste, som kan bruges for at sikre at al nødvendig dokumentation er indhentet inden ansøgninger sendes ind.

Ansøgningsskemaer og formularer

Her findes ansøgningsskemaer til de enkelte støtteordninger under Reactivate samt formularer til at indhente information fra arbejdsgivere.

3A-reactivate-application-integration-programme (pdf, nyt vindue)

3B-reactivate-payment-request-employer (pdf, nyt vindue)