Dagpenge under jobsøgning i EU

Dagpenge i op til 3 måneder

Jobsøgere, der modtager a-dagpenge i Danmark, har mulighed for at søge arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og modtage danske dagpenge under jobsøgning i det pågældende land i op til 3 måneder.

Hovedreglen for at medtage dagpenge under jobsøgning i udlandet er, at jobsøgeren har været reelt ledig i minimum 4 uger siden sidste ansættelsesforhold og at jobsøgeren er dagpengeberettiget i Danmark på afrejsedagen indtil afrejsetidspunktet.

A-kassen skal kontrollere, at jobsøgeren er tilmeldt som ledig i jobcentret, og at der ikke er planlagt aktivering for den ledige på det ansøgte afrejsetidspunkt og 3 måneder frem. A-kassen kan undersøge disse forhold i jobsøgerens ”Min Plan” i DFDG eller de kan sende en forespørgsel til jobcenteret, hvorefter jobcenteret skal attestere forholdene på ansøgningsskema EØS 1.

På baggrund af ansøgningsskemaet/oplysningerne i DFDG udsteder a-kassen et dokument PD U2, der er en forudsætning for, at jobsøgeren kan få dagpenge under jobsøgning i udlandet. A-kassen skal ved udstedelsen af dokument PDU2 give jobcentret besked om, at jobsøgeren er jobsøgende  i udlandet.