Grænsearbejde i udlandet

Bopæl i Danmark

Grænsearbejdere er socialt sikret i arbejdslandet så længe personen arbejder, medmindre den pågældende også arbejder i bopælslandet.

Grænsearbejdere med bopæl i Danmark skal ved ledighed tilmeldes som ledige i jobcenteret i Danmark og kan registreres sekundært i arbejdslandet.

Der findes specifik information om grænsearbejde på nedenstående hjemmesider.

Øresundsregionen

Øresunddirekt: Pendling til Sverige

SKAT: SKAT i Øresundsregionen for danskere, der bor i Sverige og har indkomst i Danmark

Sønderjylland

EURES-T: Pendling til Tyskland

Region Syddanmark: Pendlerinfo

Grænsearbejde

Grænsearbejde mellem Sverige og Danmark:

SKAT i Øresundsregionen

Oresunddirect.com

Grænsearbejde mellem Tyskland og Danmark:

Pendlerinfo

Crossborder Sønderjylland-Schleswig