Jobsøgning i udlandet

EURES kan hjælpe

EU’s princip om fri bevægelighed for arbejdstagerne betyder, at danske statsborgere har ret til at arbejde i alle EU/EØS lande og Schweiz. I andre lande kan der gælde særlige regler.

Jobcentret vejleder jobsøgere om muligheden for job i udlandet. Jobcentrene kan i den sammenhæng henvise til Eures.dk og Jobnet.dk (job i udlandet), der dels indeholder annoncer for aktuelle ledige job i udlandet, og dels indeholder nyttig information om jobmuligheder i Norden, EU/EØS og Schweiz samt øvrige lande.

Jobcentrene kan også henvise jobsøgere til Workindenmark South i Odense, der varetager de landsdækkende EURES opgaver.