Social sikring

Som udgangspunkt socialsikret i arbejdslandet

Hvis man arbejder i et EU/EØS-land eller Schweiz, er man som udgangspunkt socialsikret i arbejdslandet. Udgangspunktet fraviges hvis man har arbejde i flere medlemsstater samtidig.

Hvis man arbejder i et land uden for EU/EØS og Schweiz, som Danmark ikke har indgået en bilateral konvention med om social sikring, er det arbejdslandets lovgivning der afgør, om man skal eller kan være omfattet af dette lands sociale sikring.

Danmark har indgået bilaterale konventioner om social sikring med en række lande.