Hjælp til flytteomkostninger

Der kan søges om støtte til flytning, også til medfølgende familie-medlemmer.

Targeted Mobility Scheme/Your first Eures job kan yde økonomisk til flytning til et andet EU-land, Norge og Island i forbindelse med et nyt job. Der kan ansøges om økonomisk støtte til at dække dele af jobsøgerens rejseudgifter og midlertidig indkvartering under den første del af opholdet i landet. Hvis familien rejser med, kan der opnås støtte på €350 pr. ægtefælle/barn, dog maks. €1.000 pr. familie.

Det er en forudsætning at:

  • Arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge, og løn og andre vilkår skal svare til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
  • Der ikke modtages støtte fra arbejdsgiver eller andre projektmidler
  • Jobbet indebærer, at arbejdstageren kun kan kun være ansat i et land og ikke udstationeres til et andet land.

Den økonomiske støtte kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft, der skal ansøges før der flyttes til det nye land for at arbejde.

Bemærk, at arbejdstageren er forpligtet til at tilbagebetale hele beløbet, hvis denne ikke starter i det nye job, eller forlader det indenfor 6 måneder, uden at der er rimelige eller lovlige grunde til at gøre det. 

Sådan ansøger man før flytningen:

Ansøgningsskema udfyldes og sendes til tms@workindenmark. 

Download ansøgningsskemaet vedr. støtte til flytteomkostninger (pdf)(nyt vindue)

Download ansøgningsskemaet vedr. støtte til at tage familie med (pdf)(nyt vindue)