Hjælp til godkendelse af eksamensbeviser

Der kan søges om støtte til godkendelse af eksamensbeviser.

Hvis jobsøgeren har fået, eller har gode muligheder for at finde et job i et andet EU-land, og har brug for at få sin(e) faglige uddannelse / eksamener anerkendt i det land hvor der søges arbejde, kan der søges om økonomisk støtte til at dække nogle af disse udgifter. Dette kan f.eks. være udgifter i forbindelse med vurdering, oversættelse og anerkendelse af uddannelse / eksamener samt administrative omkostninger / procedurer i det pågældende land, for at kunne påbegynde at søge job med den pågældende faglige uddannelse. Der kan først ansøges om økonomisk støtte til dækning af udgifter når der er sendt ansøgning til den ansvarlige myndighed på området. 

Sådan ansøger man:

Ansøgningsskema udfyldes og sendes til tms@workindenmark.

Download ansøgningskemaet vedr. støtte til godkendelse af eksamensbeviser (pdf)(nyt vindue)