Your first EURES job

"Dit første Eures-job" er en EU-jobmobilitetsordning som betyder, at unge kan få økonomisk støtte til at rejse til jobsamtaler i udlandet, til at deltage i korte kursusforløb (f.eks. sprogkurser), til at få godkendelse af eksamensbeviser og til flytteomkostninger.

Det er en betingelse, at den unge er:

  • mellem 18-35 år,
  • statsborger i et EU-land, Norge eller Island og
  • lovligt bosat i et EU-land, Norge eller Island og
  • søger job i et andet EU-land, Norge eller Island.

Den unge skal ansøge inden afrejse fra hjemlandet.

Læs mere om "Your first EURES job"