Privatlivspolitik

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrer denne hjemmeside og tager privatliv og retssikkerhed alvorligt.

Alle kan have tillid til, at vi håndterer, opbevarer og – hvis det er nødvendigt – videregiver personoplysninger efter de gældende regler og anbefalinger. Her i vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi håndterer dine oplysninger og opfylder kravene i EU’s forordning om databeskyttelse.

Sikkerhed

Arbejdet med informationssikkerhed om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering følger den såkaldte ISO27001-standard, som er den sikkerhedsstandard, staten følger. Standarden er med til at sikre, at vi har en systematisk og målrettet tilgang til arbejdet med at passe på alle data og personoplysninger.

EU’s forordning om databeskyttelse stiller krav til vores sikkerhedsniveau, og i databehandleraftaler med vores leverandører kan vi sørge for, at de også har passende sikkerhedsforanstaltninger.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Når du er EURES-kontaktperson i dit jobcenter, anvender vi dine personoplysninger, herunder dit navn, din arbejdsmail samt dit arbejdstelefonnummer, for at kontakte jer for at oplyse, hvad der er relevant at vide om EURES-samarbejde, i form af nyhedsmails. Derudover vil dine arbejdskontaktoplysninger blive offentliggjort på jobcenter.workindenmark.dk, så EURES-kontaktperson i andre jobcentre eller besøgende til websitet kan finde ud af, hvem i pågældende jobcenter der er EURES-kontaktperson.

Hvis du kontakter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, gælder styrelsens privatlivspolitik.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings privatlivspolitik (nyt vindue)

Hvilke rettigheder har du?

Når du er EURES kontakt person i dit jobcenter, har vi dine personoplysninger. Du er dermed det, man kalder registreret hos os. Som registreret har du en række rettigheder, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som dataansvarlig skal kunne opfylde.

Du har ret til:

 • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Vi har følgende oplysninger: dit navn, din arbejdsmail samt dit arbejdstelefonnummer.
 • Berigtigelse – du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
 • Begrænsning – hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
 • Sletning – du har ret til at bede os om at  slette dine oplysninger. Det kan fx være tilfældet   hvis du ikke længere fungerer som EURES-kontaktperson i dit jobcenter.
 • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det. Er din indsigelse berettiget, vil vi ophøre med at bruge dine oplysninger.
 • Dataportabilitet – du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.

EU’s forordning om databeskyttelse. (nyt vindue, pdf)

Behandlingsgrundlag

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som offentlige myndighed. Hjemlen til at håndtere dine oplysninger findes i artikel 6, stk. 1, litra e om brug af almindelige personoplysninger i databeskyttelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger:

Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue)

Dataansvarlig

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er dataansvarlig. Som dataansvarlig skal vi sikre, at dine rettigheder hos os bliver opfyldt. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Kontoret for Arbejdsmarkedsrekruttering
Njalsgade 72A
Telefon: 72 21 74 00
Mail: star@star.dk
CVR: 55 56 85 10

Vi vil gerne passe godt på dine oplysninger. Almindelige mails er ikke krypterede, så vi foreslår, at du sender en besked som digital post fra e-Boks eller www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder fx private oplysninger eller CPR-nummer. Her kan du vælge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som modtager.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Du har også mulighed for at henvende dig direkte til vores DPO, som rådgiver os og overvåger, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du, at vi håndterer dine personoplysninger på en måde, du mener, DPO'en bør kende til.

Du kan kontakte vores DPO via dpo@bm.dk eller ringe på telefon 5091 7768 tirsdag kl. 9-12 og onsdag kl. 13-16. Du kan også skrive til Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Hvis du ønsker at sende sikker digital post til DPO’en, skal du sende en mail til Beskæftigelsesministeriet gennem e-Boks på www.borger.dk. Skriv att. Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

Her kan du klage

Hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside.

Datatilsynets hjemmeside (nyt vindue)

Cookies på jobcenter.workindenmark.dk

Når vi bruger cookies, betyder det ikke, at vi kan se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Cookies kan altså ikke identificere dig som person, men kan fortælle noget om, hvilke sider og funktioner du besøger i din browser.

Cookiepolitik

Når du besøger jobcenter.workindenmark.dk, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Hvis du vil vide mere om, hvad cookies er, hvordan du kan blokere for dem eller slette dem, anbefaler vi dig at læse på denne hjemmeside:

http://minecookies.org/ (nyt vindue)

Hvordan bruger vi cookies?

På jobcenter.workindenmark.dk bruger vi kun cookies til at føre statistik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt for at gøre den så brugervenlig som muligt.

Vi fører fx statistik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside. Vi bruger også statistikken til at se, hvilke søgeord fra søgemaskiner der giver flest besøg, og hvilke ord og udtryk der oftest søges efter.

Cookies indsamler følgende information om dig, når du besøger jobcenter.workindenmark.dk:

 • Browsertype
 • Operativsystem
 • IP-adresse
 • URL-adresse på siden, du besøger
 • Tidspunkt, du har besøgt siden på
 • Hvis du har fulgt et link fra en anden hjemmeside til jobcenter.workindenmark.dk, registrerer cookien, hvor du kom fra
 • Skærmopløsning.