Udlændinge i Danmark

Rettigheder, muligheder og pligter

Udlændinges adgang til det at bo og arbejde i Danmark afhænger af statsborgerskab.

Indsatsen over for udenlandske jobsøgere svarer i udgangspunktet til indsatsen over for danske jobsøgere. Jobcentrene skal være opmærksomme på, om der i indsatsen er behov for tolkebistand.

Herboende udlændinge får tilbud om danskuddannelse, og har mulighed for en gratis vurdering af uddannelse erhvervet i udlandet.

Grænsependlere med bopæl i udlandet og arbejde i Danmark skal skatteregistreres, kan få et særligt sundhedskort og har mulighed for at blive tilmeldt som ledig i jobcenteret.