Diskrimination mv. for EU-arbejdere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er kontaktpunkt for spørgsmål om ligebehandling og støtte til EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer.

EU-arbejdstagere eller familiemedlemmer, der oplever diskrimination på grund af deres nationalitet, ulovlige begrænsninger eller hindringer i forhold til deres ret til fri bevægelighed i Danmark, kan henvende sig til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) via: ContactPointDenmark@star.dk

STAR vil herefter sørge for at henvendelsen bliver besvaret af den ansvarlige myndighed. Kun e-mails skrevet på dansk eller engelsk vil blive besvaret.

Læs EU-direktiv 2014/54 om EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmers ret til udøvelse af fri bevægelighed (nyt vindue)