Hjælp til jobsøgning og ret til indsats

Samme indsats til samme målgruppe

Jobcentrene varetager indsatsen over for udenlandske jobsøgere, herunder jobsøgende ægtefæller, samlevere og studerende, på lige fod med hjælp og indsats over for danske jobsøgere.

Jobcentrene skal derfor være opmærksomme på, om jobsøgeren er selvforsørgende eller ydelsesmodtagere.

EU/EØS jobsøgere med arbejdsløshedsydelse fra hjemlandet skal henvises til registrering hos Workindenmark. Herefter varetager jobcentrene indsatsen som for øvrige EU/EØS jobsøgere.

Udlændinge fra EU/EØS-lande og Schweiz, der opholder sig i Danmark uden at blive bopælsregistreret, f.eks. i den indledende jobsøgningsperiode, har mulighed for at få tildelt et administrativt personnummer hos opholdskommunen.

Tolkeguide