Administrativt personnummer

Administrativt personnummer giver adgang til Jobnet

Udlændinge fra EU/EØS-lande og Schweiz, der opholder sig i Danmark uden at blive bopælsregistreret, f.eks. i den indledende jobsøgningsperiode (med eller uden ydelser fra hjemlandet), har mulighed for at få tildelt et administrativt CPR nummer hos opholdskommunen. 

Læs mere om tildeling af administrativt CPR nummer i:

Administrativt CPR nummer giver bl.a. adgang til, at jobcentret kan tilmelde EU/EØS-borgere som jobsøgende og registrere beskæftigelsesrettede tilbud i jobcentrets fagsystemer. Tilladelsen indebærer også, at jobcentret ved tilmelding af de pågældende personer som jobsøgende i jobcentrets fagsystemer kan danne og udskrive brugernavn og adgangskode til Jobnet således, at de pågældende personer kan oprette et søgbart CV på Jobnet.