EU jobsøgere med dagpenge fra hjemlandet

Registrering hos Workindenmark

Jobsøgere fra EU/EØS kan eksportere retten til arbejdsløshedsydelser fra et andet EU/EØS land under jobsøgning i Danmark i 3-6 måneder. For at bevare retten til arbejdsløshedsydelser fra hjemlandet er det en betingelse, at jobsøgeren følger kontrolforanstaltningerne i det land, hvor den pågældende er jobsøgende. Reglerne finder anvendelse inden for de 28 EU-lande, samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Workindenmark varetager opgaven med at påse, at de danske kontrolforanstaltninger overholdes, ved at den jobsøgende opretter CV på Workindenmark.dk og løbende holder sit CV aktivt. Workindenmark varetager herudover dialogen med den udenlandske jobsøger, dialog med myndigheder i jobsøgerens hjemland samt administration af relevante EU blanketter.

Udenlandske jobsøgere med dagpenge fra hjemlandet, der tilmelder sig hos Workindenmark, kan stadig få hjælp hos jobcentrene i samme omfang som andre udenlandske jobsøgende.

Retten til eksport af arbejdsløshedsydelser fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og artikel 55, stk. 2-6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

PD U2

Vigtigt! På grund af midlertidig lukning af Workindenmark-centrene som følge af statens foranstaltninger for at imødegå spredning af COVID-19, er der indført en midlertidig procedure.

Læs om, hvordan EU/ØS jobsøgere kan registere sig hos Workindenmark mens Workindenmark-centrene er lukket (på engelsk)

PD U2 EU/EØS jobsøgeres ret til arbejdsløshedsydelse fra hjemlandet dokumenteres med et dokument PD U2 udstedt fra hjemlandet.

Hvis en EU/EØS borger møder op i jobcenteret for at blive registreret med en PD U2, skal jobcenteret henvise jobsøgeren til registrering hos Workindenmark.

Jobcenteret kan udlevere Workindenmarks orienteringsbrev "Registration at Workindenmark (.pdf)" til jobsøgeren. Orienteringen indeholder kontaktinformationer samt en opfordring til at oprette et CV på Workindenmark.dk inden fremmøde hos Workindenmark.

PD U1 eller SED U002, U004 eller U017

Hvis en EU/EØS borger møder op i jobcenteret med et dokument PD U1 eller et dokument SED U002, U004 eller U017 om arbejdsløshedsforsikring, skal personen straks henvises til at søge vejledning hos en dansk a-kasse. Årsagen hertil er, at hvis personen skal kunne medregne forsikringsperioder fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz, er det afgørende at pågældende skriftlig har søgt om optagelse i en dansk a-kasse senest 8 uger efter ophør af forsikringsperioden i det andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Der findes en oversigt over danske a-kasser på Star.dk.

SED U018 og U019

Statsborgere fra EU/EØS-lande og Schweiz, som bor og modtager arbejdsløshedsydelser i et andet EU/EØS land eller Schweiz, kan registrere sig som jobsøgende i jobcenteret i Danmark ved at oprette et CV på Jobnet. Myndigheden/arbejdsformidlingen i bopælslandet kan anmode jobcenteret om information om den lediges jobsøgningsaktiviteter i Danmark. Anmodning sker på et dokument SED U018, og jobcenteret skal sende svar på et dokument SED U019.