Grænsearbejdere i Danmark

Bopæl i udlandet

Grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, og som vender hjem til bopælen i et andet EU/EØS land eller Schweiz mindst én gang om ugen, er som udgangspunkt socialsikret i Danmark, så længe de arbejde her i landet. Hvis de også arbejder en væsentlig del i bopælslandet, er de som udgangspunkt socialsikret i bopælslandet. Som væsentlig del gælder mindst 25 pct. af arbejdstid og arbejdsløn. Grænsearbejdere få udstedt et særligt sundhedskort.

Det særlige sundhedskort

Grænsearbejdere kan få udstedt et særligt sundhedskort, der giver ret til behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre. Det kræver dog, at grænsearbejderen:

Arbejder minimum 9 timer pr. uge, 18 timer pr. 14 dage eller 39 timer om måneden i Danmark iht. dansk forvaltningspraksis

Det særlige sundhedskort udstedes af Udbetaling Danmark, international sygesikring, og søges via www.borger.dk. Et nem ID er ikke nødvendigt, dog skal man allerede have et Skatte-CPR. Der kan søges på dansk, tysk, engelsk, polsk, rumænsk eller litauisk. Arbejdssted og hjemsted er ikke altid ens. Arbejdsgiver kan oplyse adresse for hjemsted.

Grænsearbejdere kan også søge om det blå kort som rejsesygesikringskort hos Udbetaling Danmark. De får derudover et dokument (E106), der giver dem ret til sygesikringsydelser i det land, de bor i, efter landets regler og på samme vilkår som bopælslandets borgere. Den skal afleveres på et lokalt forsikringskontor.

Tilmelding som ledig

Delvist/periodisk ledige grænsearbejdere, som bor i et andet EU/EØS land eller Schweiz og arbejder i Danmark, kan have ret til a-dagpenge i Danmark. Jobcentret skal tilmelde delvist/periodisk ledige grænsearbejdere som ledige. De almindelige rådighedsregler finder anvendelse.

Helt ledige grænsearbejdere, som bor i et andet EU/EØS land eller Schweiz og arbejdede i Danmark, modtager ikke a-dagpenge fra Danmark, men eventuelt fra bopælslandet. De kan vælge også at blive tilmeldt som ledige i Danmark. Jobcentret skal derfor efter anmodning tilmelde helt ledige grænsearbejdere som ledige.

Grænsearbejdere er socialt sikret i arbejdslandet så længe de arbejder, medmindre den pågældende også arbejder i bopælslandet.

Skat

Grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, skal have et skattenummer og et skattekort, som er digitalt og kaldes et eSkattekort.

Både skattekort og skattenummer fås ved online ansøgning på SKAT's hjemmeside eller ved at udfylde og indsende blanket 04.063.

SKAT udsteder herefter et elektronisk skattekort. Oplysningerne hentes elektronisk af arbejdsgiveren.

Grænsearbejde

Grænsearbejde mellem Sverige og Danmark:

SKAT i Øresundsregionen

Oresunddirect.com

Grænsearbejde mellem Tyskland og Danmark:

Pendlerinfo

Crossborder Sønderjylland-Schleswig