Når de vil rejse hjem

Hvis europæiske jobsøgende ønsker at rejse hjem, er det muligt at anvende EU’s mobilitetsprogrammer: Your first EURES job for jobsøgende mellem 18 og 35 år og Reactivate for jobsøgende +35år, hvis programmernes formelle krav opfyldes.

Læs mere om Your first EURES job (YfEj)

Læs mere om Reactivate

Der er derudover en række lande, der har særlige ordninger for arbejdstagere, som rejser tilbage til landet.

Estland:

Finansiel og social støtte til at flytte tilbage til Estland

https://integratsioon.ee/en/node/1429 (nyt vindue, på engelsk)

Letland:

PAPS (Regional Remigration Coordinator)-projekt: information til tilbagerejsende lettere fra udlandet

https://www.paps.lv/en/coordinators/ (nyt vindue, på engelsk)

Litauen:

I Choose Lithuania – one stop-informationsservice for litauere, som gerne rejser hjem fra udlandet eller dem, der gerne vil flytte til Litauen

https://www.renkuosilietuva.lt/en/about-us/ (nyt vindue, på engelsk)

Polen:

Informationsportal om hjemkomst til Polen, fx information om jobsøgning, formaliteter i forbindelse med hjemkomst herunder sygesikring, børnepasning.

https://powroty.gov.pl//(nyt vindue, på polsk)

Polish Returns – Tilbagerejseprogram for polske forskere, som pt. arbejder i udenlandske højere læreanstalter, som består af finansiel støtte til at flytte tilbage og danne et forskningsprojekt.

https://nawa.gov.pl/en/scientists/polish-returns (nyt vindue, på polsk)

Portugal:

Regressar-ordning: Støtteordningen til at afhjælpe hjemkommende portugiser i form af lavere indkomstskat i fem år og finansiel støtte til at flytte tilbage.

https://www.programaregressar.gov.pt/ (nyt vindue, på portugisisk)

Artikel om ordningen på engelsk på World Economic Forum (nyt vindue, på engelsk)

Spanien:

Der findes regionale programmer, der hjælper spanske jobsøgende med at vende tilbage Spanien.

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/plan-retorno-espana/Planes-de-retorno-de-las-Comunidades-Aut-nomas.html (nyt vindue, på spansk)

Storbritannien:

En hjemmeside, der oplyser om, hvordan britiske statsborgere, som bosætter sig uden for Storbritannien, skal forholde sig til Brexit.

https://euexit.campaign.gov.uk/ (nyt vindue, på engelsk)