Ydelsesmodtagere

Aktiv indsats

Jobcentrene varetager den aktive indsats over for udenlandske modtagere af forsørgelsesydelser på lige fod med indsatsen over for ledige danskere, der modtagere en forsørgelsesydelse.

Indsatsen efter LAB-loven, Integrationsloven, Sygedagpengeloven m.fl. indeholder ofte forvaltningsretlige afgørelser. Jobcentrene bør derfor overveje behovet for tolke- og/eller oversættelsesbistand.

I forhold til udenlandske jobsøgere, der modtager forsørgelsesydelser, har jobcentret bl.a. følgende forpligtelser:

  • Vejlede om at tilmelding som ledig i jobcentret er en betingelse for eventuel modtagelse af forsørgelsesydelse.
  • Orientere om rådighedsforpligtelsen i relation til bekræftelse af jobsøgning på "min side" på jobnet.dk og i relation til kontaktforløb og tilbud.
  • Varetage den aktive indsats efter LAB-loven svarende til indsatsen for ledige danskere, der modtager en forsørgelsesydelse.
  • Varetage visitation og opfølgning efter sygedagpengeloven svarende til indsatsen over for danske sygemeldte.

Jobcentrene skal endvidere være opmærksomme på, at herboende udlændinge samt EU/EØS grænsependlere skal tilbydes danskuddannelse.