Regler om ophold og adgang

Afhænger af statsborgerskab

Adgangen til ophold og arbejde i Danmark afhænger af, hvor arbejdstageren og dennes familie kommer fra. Der skelnes mellem nordiske statsborgere, statsborgere fra EU/EØS og Schweiz samt statsborgere fra 3. lande.

Nordiske statsborgere

Statsborgere fra de nordiske lande (Island, Finland, Norge og Sverige) kan frit rejse ind, opholde sig, studere og arbejde i Danmark på ubestemt tid. Der kræves hverken visum, registreringsbevis eller opholds- og arbejdstilladelse. Nordiske statsborgere behøver ikke at medbringe pas, men de skal kunne vise identifikationspapirer med billede, fx et kørekort.

De lempelige regler for statsborgere fra de nordiske lande har forrang for EU/EØS reglerne, der ellers ville gælde for statsborgere fra Sverige, Finland, Norge og Island.

Statsborgere fra øvrige EU/EØS-lande og Schweiz

Statsborgere fra de øvrige EU/EØS-lande og Schweiz kan frit opholde sig i Danmark i 3 måneder. Hvis den pågældende er jobsøgende, kan vedkommende frit opholde sig i Danmark i op til 6 måneder. Ophold ud over de 3 og 6 måneder kræver EU registreringsbevis, som udstedes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Ansøgning om registreringsbevis indgives ved personligt fremmøde hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) eller International Citizen Service.

Statsborgere fra 3. lande

Statsborgere fra 3. lande, d.v.s. lande uden for norden, EU/EØS og Schweiz, skal søge om opholds- og arbejdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, før de kan rejse til Danmark for at søge arbejde eller for at tiltræde et arbejde. Læs mere om opholds- og arbejdstilladelse på Nyidanmark.dk

Familiemedlemmer til en person, der har en opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, kan i de fleste tilfælde få opholdsarbejdstilladelse. Medfølgende familiemedlemmer til en udenlandsk arbejdstager skal ikke ansøge om en arbejdstilladelse, da opholdstilladelsen giver ret til at arbejde eller studere under opholdet i Danmark.