Udenlandske uddannelser og kvalifikationer

Hjælp til kompetence
afklaring

Udenlandske jobsøgere har ofte brug for vejledning i, hvordan udenlandske uddannelser og kvalifikationer kan bruges på det danske arbejdsmarked. 

Vurdering af udenlandske uddannelser

Hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan udenlandske jobsøgere m.fl. få en gratis vurdering, der siger, hvad den pågældendes afsluttede udenlandske uddannelse svarer til i Danmark: hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde.

Vurderingen kan blandt andet bruges som information til arbejdsgiver, når den pågældende søger job inden for ikke-lovregulerede erhverv, f.eks. ingeniør. Vurderingen kan også indgå som hjælp til afklaring af den pågældendes beskæftigelsesmuligheder.

Ud over ansøgning om en konkret vurdering, kan der søges i vurderingsdatabasen efter konkrete vurderingsresultater. Der kan søges ud fra oplysninger om uddannelsesinstitutionens land, navn, by, uddannelsens titel og afslutningsår samt den nærmest tilsvarende danske uddannelse ifølge vurderingen.

Endelig kan der foretages opslag i landehåndbogen, der giver vejledende information om udenlandske uddannelsessystemer og uddannelser.

Lovregulerede erhverv

Hvis den jobsøgende udlænding søger beskæftigelse inden for et lovreguleret erhverv, skal den pågældende have en autorisation eller lignende godkendelse fra den kompetente myndighed.

Som eksempler på lovregulerede erhverv kan nævnes fysioterapeut, kranfører, lærer, sosu-assistent, sygeplejerske og læge.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har en oversigt over lovregulerede erhverv, der dels oplister erhvervene, og dels angiver, hvilken myndighed der er kompetent til at udstede autorisation m.v., samt hvordan der ansøges herom.