Targeted Mobility Scheme - Your first Eures job, age 35+ for arbejdsgivere

Targeted Mobility Scheme - Your first Eures job, age 35+ for arbejdsgivere yder støtte til introgrogram for nyansatte.

Targeted Mobility Scheme/Your first Eures job giver mulighed for, at jobsøgere kan få økonomisk støtte til at rejse til jobsamtaler i udlandet, til at deltage i korte sprogkurser, til at få godkendelse af eksamensbeviser og til flytteomkostninger. Det er også muligt for små og mellemstore virksomheder fra et EU-land, Norge og Island at ansøge om økonomisk støtte til at hjælpe den nyansatte til at falde til.

Virksomheden kan søge om økonomisk støtte, når der ansættes en ledig medarbejder på 35+ fra et EU-land, Norge eller Island.

Sådan gør arbejdsgiver

Virksomheden kan søge TMS/YfEj om økonomisk støtte til et introduktionsprogram. Dette kan f.eks. kan være sprog- eller fagrelateret. Introduktionsprogrammet kan udbydes af virksomheden både internt eller eksternt og formålet med introduktionsprogrammet er at sikre, at den nyansatte falder til. Ansøgningen skal sendes til TMS/YfEj senest dagen før den nyansattes første arbejdsdag. Den økonomiske støtte gives på baggrund af hvilket land der ansøger. Projektet støtter ikke ansættelser i brancher med høj personaleomsætning eller ansættelser i virksomheder, som har en eller flere dages ulønnet prøvetid/træningsperiode før ansættelsen eller som kun har provisionsbaseret løn uden fast grundløn.

Krav til virksomheder som søger:

  • Små og mellemstore virksomheder (SMV´er) med max 250 ansatte.
  • Den nyansatte skal tilbydes en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge, samt løn og andre vilkår, der svarer til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
  • Virksomheden er registreret og har sæde i et EU-land, Norge eller Island.
  • Den nyansatte kan kun være ansat i et land og må ikke udstationeres i et andet land.

Det er vigtigt, at introduktionsprogrammet påbegyndes i selve virksomheden indenfor de første 3 uger, gældende fra den nyansattes første arbejdsdag i jobbet.

Yderligere information og ansøgning :

Workindenmark: Tlf.: 7222 3360, email: tms@workindenmark.dk  eller en lokal EURES Adviser

Find hvem der er din nærmeste vejleder på EURES-websitet (nyt vindue)

Download ansøgningsskemaet vedr. støtte til introduktionsprogram (pdf)(nyt vindue)

Download skabelon til introduktionsprogram (pdf)(nyt vindue)