Your first EURES job

Økonomisk støtte

Små og mellemstore virksomheder (SMV´er), der ansætter unge EU borgere mellem 18 og 35 år, kan ansøge om økonomisk støtte til at hjælpe den nyansatte med at falde til. 

Virksomheden kan også søge om økonomisk støtte til et introduktionsprogram, som henvender sig til en eller flere nyansatte i virksomheden. Programmet skal afholdes i selve virksomheden efter, at den nyansatte er startede i jobbet, og det kan være sprog- eller fagrelateret.

Det er en betingelse for økonomisk støtte til virksomheden, at virksomheden har været i kontakt med en EURES vejleder i forbindelse med rekrutteringen.

Ansøgningen skal sendes senest dagen inden den ansattes første arbejdsdag.

Læs mere om "Your first EURES job". På hjemmesiden findes en særlig sektion til arbejdsgivere: Sådan gør du som arbejdsgiver